OBLASTI VYUŽITIA

S ohľadom na parametre nakladača je hospodárne využiteľný v rôznych oblastiach.

Hlavné oblasti: