Paletizačné lyžiny otočné o 360 stupňov

  • Otočné o 360 stupňov

  • Hydraulické nastavenie

Vhodné na nakládku sypkých materiálov uskladnených v kontajneroch, vysypaním na nakladaciu plochu vozidla.
Ďalej s použitím držiaka sudov (je príslušenstvom adaptéra) je možný zdvih, preprava a výlev kvapalín zo sudov.
Bočné nastavenie lyžín je hydraulické, z kabíny je možné nastaviť vzdialenosť medzi lyžinami. Otočné zariadenie poháňané hydromotorom dokáže otáčať lyžiny o 360 stupňov okolo vodorovnej osi.

Vlastná váha zariadenia je 615 kg ,preto, priahliadnúc na rovnováhu nakladača je bezpečná hmotnosť zdvíhania a otáčania (vysypania) nákladu od 200 do 300 kg.

Po zaplatení zálohy vo výške 50 % z kúpnej ceny, dodávame v lehote 12 týždňov.

Úlohy splniteľné s týmto adaptérom vám uľahčia každodennú prácu. Vyberte si ho, ak potrebujete jeho schopnosti.

Požiadajte nášho odborného spolupracovníka, aby Vám zavolal a to vyplnením a odoslaním formulára. Zaručene sa ozveme.

Ceny: 2 119 EUR + DPH

ZAUJÍMA MA TO

ZAVOLAJTE MI!