Nakladač Force 915 adaptér

Snehová radlica 200cm

Lyžica so 4 rôznymi funkciami

Paletizačné lyžiny

Vidlica na maštaľný hnoj a balíky

Výkopový adaptér

Otočné paletizačné lyžiny 360 stupňov

Pôdny vrták adaptér

Lyžica na miešanie betónu

Lyžica na obilie 160 cm

Lyžica na sneh 160 cm

Zavolajte mi!